Dirk Jan Versluis is als psycholoog actief in het Groene Hart. Met een frisse blik en een positieve inslag helpt hij mensen op koers in hun leven, werk en relaties. Dirk Jan heeft passie voor het vak en ziet het als missie om de mogelijkheden van de nieuwe generatie therapieën toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Dirk Jan werkt met een gevarieerde populatie particuliere en zakelijke klanten, pubers en senioren, individuele klanten en echtparen. Voor hij zijn eigen praktijk startte werkte hij in de eerstelijnspsychologie, jongvolwassenen-psychiatrie en verslavingszorg.

Dirk Jan Versluis is behalve psycholoog ook professioneel musicus en werkt vanuit die dubbele achtergrond regelmatig met musici en artiesten. Als christen-psycholoog kan hij goed uit de voeten met vraagstukken waarin geloof en geloofsbeleving een rol spelen.  Dirk Jan is gehuwd en vader van twee zoontjes.

Ervaring en expertise

  • Individuele behandelingen in de eerstelijnspsychologie, de psychiatrie en de verslavingszorg, gericht op overzichtelijke klachten tot complexe beelden als dubbele diagnoses en persoonlijkheidsstoornissen;
  • Relatietherapie bij hulpvragen op het gebied van verlies van contact en affectie, vreemdgaan of verliefdheid op een ander;
  • Groepstrainingen en groepstherapieën bij specifieke thema’s en doelgroepen (slaapproblemen, angstklachten, jongvolwassen mannen met emotie-regulatieproblemen, mannen met alcohol- en seksverslaving);
  • Coachings- en adviestrajecten bij vragen op het gebied van functioneren, persoonlijke ontwikkeling, burn-out en werkgerelateerde problemen;
  • Begeleiden van musici en artiesten met podiumvrees, algemene emotionele en specifieke artistieke problemen;
  • Last but not least: specialisatie in het toepassen van EMDR en Brainspotting bij traumagerelateerde klachten, verslavingen, pijnklachten en een brede range emotionele problemen.

Kwaliteit

Naast de basis van de universitaire opleiding Gezondheidspsychologie (Master of Science) en studies aan het Koninklijk Conservatorium (Master of Music) bekwaamde Dirk Jan zich specifiek in Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR) en Mentalization-Based Treatment (MBT). Ook is hij opgeleid in minder gangbare technieken als Gary Craig’s Emotional Freedom Techniques (EFT) en David Grands Brainspotting. Dirk Jan houdt zijn kennis voortdurend op peil met trainingen, supervisie en intervisie.

Dirk Jan Versluis Psychologie onderwerpt zich aan de beroepscode, klachtenregeling en tuchtrecht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en voldoet aan de eisen die worden gesteld door de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Dirk Jan Versluis Psychologie onderhoudt contacten met verschillende regionale netwerkpartners en is aangesloten bij www.hulpnaongeval.nl.

Hoe werkt Dirk Jan Versluis Psychologie?

Dirk Jan Versluis werkt vanuit een duidelijke visie op het vak, gebaseerd op de dagelijkse beroepspraktijk. Deze visie is niet alleen bepalend voor zijn werkwijze en praktijkvoering, maar ook voor de keuze van inhoudelijke kaders en behandelmethoden.