Bedrijfsvoering

Dirk Jan Versluis Psychologie is een kleinschalige, persoonlijke psychologiepraktijk voor therapie, coaching en advies. Hoewel een aanzienlijk deel van de geleverde diensten gezondheidskundig van aard is opereert Dirk Jan Versluis onafhankelijk, niet aangesloten bij zorgverzekeraars of geestelijke gezondheidszorg (BGGZ, SGGZ).

Wat betekent dat voor jou als cliënt?

  • Psychologische hulpverlening en coaching zijn niet gratis (dat is het overigens zelden) maar vragen een investering;
  • De inhoud is volledig maatwerk en jij staat centraal (zonder inhoudelijke inmenging vanuit de zorgverzekeraar);
  • Er wordt niet met DSM-classificaties of andere labels gewerkt;
  • Je betaalt alleen voor de effectieve inhoud en niet voor bureaucratisch en tijdrovend rapporteren of declareren;
  • Privacy en anonimiteit zijn volledig gegarandeerd omdat geen enkele partij gegevens van jou ontvangt.

Vragen of direct aanmelden? Neem contact op.

Praktische zaken

De belangrijkste uitgangspunten, praktische informatie, betalingsvoorwaarden en randzaken zijn terug te lezen in de Algemene Voorwaarden van Dirk Jan Versluis Psychologie. Neem hiervan s.v.p. kennis voor je een samenwerking in coaching of therapie aangaat en laat het tijdig weten als er vragen zijn.

Kosten

Individuele gezondheidskundige diensten worden verricht op basis van btw-vrijgesteld uurtarief (95,00). Zakelijke tarieven op aanvraag en belast met 21% btw.

Let wel: je betaalt alleen voor de effectieve inhoud en daarom krijg je maar liefst 30% meer waar voor je geld dan bij de meeste collega-psychologen. Er gelden geen toeslagen voor avondconsulten, korte e-mailconsulten en telefoontjes worden niet in rekening gebracht en oriënterend telefonisch contact vooraf is kosteloos.

Afspraken annuleren

Reeds ingeplande consulten kunnen tot uiterlijk twee werkdagen (48 uur) van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij ziekte en overmacht volgt nooit een factuur. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Klachten

Dirk Jan Versluis Psychologie onderwerpt zich aan beroepscode en tuchtrecht van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Conform wetgeving (WKKGZ) kan een onafhankelijke klachtfunctionaris worden toegewezen. Bij voorkeur bespreek je een klacht eerst persoonlijk.

Vergoedingsmogelijkheden

Behandeling door een psycholoog wordt alleen uit het basispakket vergoed indien er sprake is van geestelijke gezondheidszorg bij een gediagnosticeerde psychiatrische aandoening (DSM-5). Dit systeem kent inhoudelijke voorwaarden en beperkingen die in onze ogen ten koste gaan van de inhoud en soms ook de privacy.

De diensten van Dirk Jan Versluis Psychologie worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Er is afhankelijk van verzekeraar en polisvoorwaarden regelmatig mogelijkheid tot vergoeding uit het aanvullende pakket, onder de noemer van psychosociale hulpverlening.

Buiten de zorgverzekering is het ook mogelijk om budget te ontvangen vanuit de werkgever of arbodienst. Binnen de voorwaarden van de Belastingdienst kunnen de kosten van therapie en coaching regelmatig worden opgevoerd als niet-vergoede zorgkosten, scholingskosten of bedrijfskosten (individuele coaching). Het is op verzoek mogelijk om facturen in termijnen te betalen. Is geld een onoverkomelijke hindernis is om noodzakelijke zorg te ontvangen? Geef dit s.v.p. bij aanmelding aan.