Visie

Dirk Jan Versluis Psychologie werkt vanuit een duidelijke visie op het vak, gebaseerd op de dagelijkse beroepspraktijk. Deze visie is niet alleen bepalend voor de werkwijze en praktijkvoering, maar ook voor de keuze van inhoudelijke kaders en behandelmethoden.

Leven
Leven is topsport. In onze materialistisch en individualistisch ingestelde maatschappij moeten we gezond en gelukkig zijn, onszelf ontplooien en ook nog in balans zijn. De lat ligt hoog, terwijl falen, pijn en verdriet onvermijdelijk ook bij het leven horen en we vroeg of laat allemaal averij oplopen. In de praktijk zie ik dat veel mensen zo hard op zoek zijn naar controle en geluk dat ze het contact verliezen met zichzelf, hun lijf, emoties en wat ze echt belangrijk vinden.
Het is dus geen wonder dat veel mensen vastlopen. Ik zie dat niet als stoornis of abnormaliteit, maar als menselijk en soms onontkoombaar. De signalen van vastlopen zijn onrust en onvrede met het bestaan, tot uiting komend op verschillende manieren. De één kan niet van de alcohol afblijven, de ander is verslaafd aan prestaties of waardering. Hoe dan ook, in de onvrede liggen altijd waarden, wensen en verlangens besloten. Daarmee is vastlopen niet alleen confronterend, maar biedt het ook kansen om als mens te ontwikkelen, de koers bij te stellen of zelfs radicaal het roer om te gooien.
Wil je veranderen? Dan denk ik dat het zogenaamde innerlijke kompas onmisbaar is. Wat wil je bereiken? Wat is echt belangrijk voor je? Een goed besef van waar je het voor doet en waar je naartoe wilt maakt het makkelijker om uitdagingen aan te gaan en klachten of problemen te behandelen. Met uiteindelijk als doel: het blijvend vergroten van levenskwaliteit en levensgeluk.

Werkwijze

De meeste mensen mailen of bellen om hun vraag voor te leggen en vrijblijvend te overleggen. Ben je aan het juiste adres ligt het voor de hand om een eerste afspraak te maken. Hierin kan een goede en herkenbare inschatting van je vraag worden gemaakt en een plan van aanpak afgesproken. Vorm en inhoud van elk traject zijn maatwerk.

Omdat de praktijk leert dat mensen vaak na een half uur pas goed op hun praatstoel zitten, kiest Dirk Jan in veel gevallen voor intensieve 1-op-1 sessies van anderhalf uur, afgewisseld met e-coaching (online, e-mail, telefoon).

Spreekt het bovenstaande je aan?

Neem vrijblijvend contact op met Dirk Jan Versluis Psychologie.